Duurzaamheid

Duurzaamheid is een van de topprioriteiten van beMatrix. Zowel bij het maken van strategische keuzes als in onze dagelijkse activiteiten, speelt het duurzaamheidsaspect een belangrijke rol in het beslissingsproces. Ontdek hoe we bij beMatrix de wereld mee groener maken op het niveau van onze producten, ons bedrijf en onze sector.

PRODUCT
Producten

Toen het aluminium kadersysteem met grote gaten in 1993 het levenslicht zag, was dat een wereldwijde primeur. Het was tegelijk de geboorte van een écht duurzaam product. We werken momenteel aan een ‘footprint calculator’ voor organisatoren van events en standenbouwers.

Productniveau

Company
Bedrijf

Het is onze ambitie om tegen 2026 volledig CO2-neutraal te zijn. Daarvoor zullen we enerzijds tal van projecten opzetten om onze uitstoot te verlagen en anderzijds de uitstoot compenseren die we niet kunnen verlagen.

Bedrijfsniveau

Edwin
Sector

Met onze zeer duidelijke duurzaamheidsdoelstellingen willen we een positieve impact hebben op de volledige waardeketen van onze sector. De eventsector verdient een mooie toekomst.

Sectorniveau

Het meest
duurzame product
op de markt

b62 kadersysteem

Samen met een externe partner hebben we onze bestaande en toekomstige duurzaamheidsdoelstellingen geanalyseerd. Die hebben we vertaald in tien centrale thema’s. Deze thema’s vormen de basis van onze duurzaamheidsstrategie die we hebben neergeschreven in een charter. Dit charter beschrijft ons huidige duurzaamheidsbeleid en gebruiken we als een werkdocument om onze duurzaamheidsdoelstellingen verder uit te werken. 

Ons duurzaamheidscharter sluit aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en kan ook een inspiratiebron zijn voor iedereen die duurzaamheid hoog op de agenda plaatst.

Lees ons duurzaamheidscharter

Download the charter
“Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de capaciteit van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”
The Brundtland report 1987
Als we onze krachten bundelen met andere partijen in de waardeketen, zal onze industrie een lange en voorspoedige toekomst hebben!
Edwin Van der Vennet, Hoofd ProjectC!